Pandemi süresi ve sonrası güvenli çalışma

Pandemi süresi ve sonrası güvenli çalışma

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19 ) ile tüm dünya ile birlikte ülkemiz de mücadele etmekte. Covid-19 ile birlikte artık iş, ev ve sosyal hayatımız eskisi gibi olmayacak ve yeni normalleşme adı verilen süreçte artık yeni kurallar hayatlarımıza yön verecek.

TQNET olarak işletmenizin mevcut durum analizini yaparak Pandemi süresi ve sonrasında resmi kurumların yayınladığı kılavuzlara uyumlu hale gelmek, iş sürekliliğini sağlamak ve uzaktan çalışma ile ilgili politika, prosedür ve iş sözleşmelerinin oluşturulması konularında  danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 1. Bu süreçte kurum ve kuruluşlar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından tanımlanan kontrol kılavuzlarına uyumlu hale gelmek durumundadır.Bu kılavuzlar; Hijyen gereklilikleri, çalışma kurallarının tanımlanması, İSG önlemeleri, teşhis ve izolasyon metotlarını içermektedir. İlgili mercilerin denetimleri sonrası gereklilikleri yerine getirmeyen tüm kuruluşlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

  Kaldı ki gerekliliklerin yerine gelmemesi sonucu iş yerimizde salgının yayılması ve sonucunda işin duraklaması, müşteri siparişlerin zamanında yerine getirilmemesi sonucu müşteri kayıpları oluşması da kuvvetle muhtemeldir.

 2. Kurum ve kuruluşlar bu süreçte işlerin devamlılığını sağlamak için mücadele etmektedir:ISO 22301 İş sürekliliği Yönetim Sistemi işlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
 3. Pek çok kuruluş özellikle idari personeli için uzaktan çalışma modeline geçmek durumunda kalmıştır. Tabi uzaktan çalışmanın getirdiği pek çok zorlukla da karşılaşmaktadırlar: TQNET olarak aşağıdaki konularda kurum ve kuruluşlara metotlar oluşturarak destek veriyoruz.
  1. Güvenli çalışma portalının bulunması
  2. Dosya transferlerinde ve bağlantıda bilgi güvenliği
  3. Yetkili ve kısıtlı erişimler
  4. Gerekli erişimlerin sağlanamaması
  5. Evden çalışırken sosyal ve fiziksel ortamın ve motivasyonun sağlanması
  6. Evden çalışmada özdisiplin
  7. Günlük ve haftalık hedeflerin saptanması ve ölçülmesi
  8. İş verimliliği
  9. Görüntülü toplantı ortamı tespiti ve güvenliğinin sağlanması
 4. Kurum ve kuruluşlar Pandemi sayesinde uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi kavramlarla çalışma şartları oluşturmak durumunda kaldılar. Bu süreçlerde iş sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi, ücret düzenlemeleri, uzaktan çalışma hakkedişleri, çalışanlarla yapılacak gizlilik sözleşmeleri önem kazandı. Uzman Avukatlarımız ve bilirkişilerimiz sayesinde hukuka ve hakkaniyete uygun sözleşmelerin hazırlanması TQNET olarak verdiğimiz hizmetler arasındadır.