Sürdürülebilir Ürün/Hizmet Kalitesi için Yönetim Danışmanlığı

Sürdürülebilir Ürün/Hizmet Kalitesi için Yönetim Danışmanlığı

Sustainable Product / Service QualityÜlkemizde kavramların yanlış kullanılması veya anlaşılması nedeni ile Kalite Yönetimi veya Kalite Yönetim Sistemi, neredeyse ürün kalitesini kontrol altına almaya çalışan bir yöntem olarak sunulmakta ve yalnızca bir belgelendirme çalışması olarak değerlendirilmektedir. Ancak sürdürülebilir ürün/hizmet kalitesi sağlamaya yönelik bu yönetim modelinin ürün kalitesini doğrudan artırmaya / sağlamaya yönelik birincil amacı yoktur. Sistem ve süreç yaklaşımı altında ürün ya da hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak tasarım, hammadde, gerçekleştirme süreçleri, muhafaza/depolama, sevk ve sevk sonrası işlemleri ve bunları yöneten/gerçekleştiren insan unsurunu ele alan ve karlılık odaklı bu modelin doğru anlaşılması ve uygulanması tüm işletmeler için çok ciddi ve doğrulanmış sonuçlar doğuracaktır.

Bir işletme için müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme karlılığı sağlayan ve sürekli kılan en önemli faktördür. Bitmiş ürünün son kontrolde hatalı hatasız olarak ayrılması yerine üretim sistemlerinin ara kontroller ile güvence altına alınması böylece hatalı üretimin engellenmesi diğer önemli bir faktördür. Uygulamada risklerin daha etkili şekilde yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması/sürekli kılınması esastır. Sürdürülebilir kalite esası üzerine kurulan bir “Yönetim Sistemi”, kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı sunar.

Bu anlayışla oluşturulacak bir Yönetim Sistemi’nin işletmelere uygulanması sonucunda elde edilebilecek faydalar ise şöyle özetlenebilir;

  • Rekabet Avantajı ve Pazarda Edinilmiş Konum
  • İş Performansının Artması ve Risklerin Yönetilmesi
  • Marka Değerinin Artması ve Ticari Engellerin Kaldırılması
  • Tasarruf Elde Edilmesi
  • Üretim Kayıplarının Azalması
  • İç İletişimin Gelişmesi ve Motivasyonun Artması
  • Müşteri Memnuniyetinin Artması

Ayrıca sürüdürülebilir hizmet/ürün kalitesi yönetiminin vazgeçilmez diğer bir unsuru, işletmelerde yapılacak reel ihtiyaç analizi doğrultusunda geliştirilecek bir eğitim modellemesidir. Günümüz şartlarında güncellenmeyen insan unsuru rekabetteki avantajı ters  yönde etkilemektedir. Artık bir mezuniyet, diploma veya sertifika ile ne bireyin kendisi için ne de yeraldığı işletme için rekabet avantajı elde edilememektedir. Neredeyse 365 gün devam edecek bir öğrenme/yenilenme modeli de işletmelere adapte edilmeli ve yönetilmelidir.